لوکمیا

چگونگی سرطانی شدن خون

سرطانی شدن خون   سرطان خون یا لوسمی یا لوکمیا بیماری پیشرونده و بدخیم اعضای خون‌ساز بدن است اما در صورت تشخیص به موقع در مواردی تا ۹۰ درصد باعث بهبود این سرطان می‌شود. ازسرطان خون آماری در ایران نداریم آمار دقیقی درباره میزان شیوع سرطان خون در ایران وجود ندارد و نمی‌توان تنها براساس […]

ادامه مطلب