لوازم آرایشی غیر بهداشتی

تولید مواد اولیه لوازم آرایش آلوده با لاشه حیوانات + تصاویر

لوازم آرایش تولید مواد اولیه لوازم آرایش غیر استاندارد و غیر بهداشتی در حومه تهران تولید مواد اولیه لوازم آرایش غیر استاندارد و غیر بهداشتی افراد سودجو با راه اندازی کارگاه های غیر مجاز در حومه تهران به تولید مواد اولیه لوازم آرایشی غیر استاندارد در فضاهای نامناسب و آلوده اقدام میکنند. تولید مواد اولیه […]

ادامه مطلب