كتاب يك عاشقانه آرام

متنی عاشقانه از كتاب يك عاشقانه آرام اثر نادر ابراهيمی

  متنی از كتاب “یك عاشقانه آرام” اثر نادر ابراهیمی مگذار كه عشق، به عادتِ دوست داشتن تبدیل شود ! مگذار كه حتی آب دادنِ گلهای باغچه، به عادتِ آب دادنِ گل های باغچه بدل شود ! عشق، عادت به دوست داشتن و سخت دوست داشتنِ دیگری نیست ، پیوسته نو كردنِ خواستنی ست كه […]

ادامه مطلب