كارلوس اسلیم مكزیكی

ثروتمندترین مرد جهان+عکس

كارلوس اسلیم مكزیكی برای چهارمین سال پیاپی در صدر فهرست ثروتمندترین مردان جهان قرار دارد. براساس فهرست سالیانه 2013 نشریه فوربس؛ كارلوس اسلیم  با 73 میلیارد دلار (چهار میلیار دلار بیش از سال گذشته) ثروتمندترین مرد جهان است. بیل گیتس با 67 میلیارد دلار( شش میلیارد دلار بیش از سال گذشت) در جایگاه دوم قرار […]

ادامه مطلب