قیمت

قیمت آپارتمان در تهران

به گزارش مهر؛ البته گروه دیگری هم معتقدند که نقدینگی در جامعه به اندازه‌ای نیست که بتواند بر قیمت مسکن تاثیر‌گذار باشد و عدم تسهیلات‌دهی …

ادامه مطلب