قهرمان تنیس جهان

راجر فدرر قهرمان تنیس در حال هاکی

قهرمان تنیس در حال هاکی راجر فدرر” قهرمان تنیس جهان در نخستین بازی جام راجرز که یک بازی هاکی بود، در تورنتو حضور یافت. وی در توئیتر خود مطالبی درباره این بازی نوشته است. فدرر می گوید: «انجام چنین کارهایی بسیار جالب است. انجام هاکی و تنیس در یک مرکز، فکر بسیار جالبی است. من […]

ادامه مطلب