قطع

دلیل قطع شدن VPN چیست؟

از هفتم مهرماه 1390، پورت PPTP در اینترنت ایران مسدود شده است، در پی این اتفاق،همه VPN در سراسر کشور قطع شده است. به گزارش پارسینه، VPN  سامان

ادامه مطلب