قرص ضد بارداری

زمان باردار شدن بعد از قطع جلوگیری چه موقع است؟

  هیچ قانون غیر قابل تغییری را نمی شناسیم که پس از قطع جلوگیری چه مدت باید صبر کنید تا باردار شوید، اما… فاصله قطع جلوگیری تا باردارشدن باید چه مدت باشد؟ اینکه چه مدت پس از ترک جلوگیری باردار می شوید، بستگی به روشی دارد که برای جلوگیری استفاده می کنید. هیچ قانون غیر […]

ادامه مطلب