قدرتهای جادویی وسط خیابان

قدرتهای جادویی وسط خیابان یا …؟ +تصاویر

آیا این تصاویر نشانگر قدرت جادویی این شعبده بازان است یا سادگی مردم؟ البته سالها قبل جمعیت عظیمی دور این مردم حلقه می زدند ولی اکنون در کشورهای خود دیگر تماشاچی ندارند و با مهاجرت به کشورهای اروپایی و امریکایی کاسبی جدید به راه انداخته اند. حیله گری به نسبت آگاهی مردمی کم و زیاد […]

ادامه مطلب