فریبا نادری و عکس همسرش مسعود رسام

ماجرا آشنایی فریبا نادری با مسعود رسام با 27 سال اختلاف سنی + عکس

فریبا نادری خلاف همیشه که در آتلیه یا دفتر مجله با آدم‌معروف‌ها برای مصاحبه قرار می‌گذاشتیم این بار به پیشنهاد فریبا نادری در کافه قرار گذاشتیم تا گفت‌وگوی گرم‌تری داشته باشیم. همراه دمنوش گل گاوزبان و مخلفات که آن را هم مهمان فریبا نادری بودیم.  آشنایی فریبا نادری با مسعود رسام هیجده، نوزده سالم بود […]

ادامه مطلب