فرزند بنیامین بهادری

بنیامین بهادری همراه مادر زن و دخترش در حال رفتن به استودیو

بنیامین بهادری همراه مادر زن بنیامین بهادری با انتشار عکس زیر نوشت : «این شب ها براى ضبط کار مى ریم استودیو. من و بارانا و مامان اکى -مادر بارانا. دیشب اشکان مهرى، دوست هنرمندم هم همراه ما اومد. واسه دل بریدن از من پى یک بهونه بودى… تو منو زدى شکستى شبى که دیوونه […]

ادامه مطلب