فردین بازیگر فارسی در حال کشتی

محمد علی فردین در حال کشتی گرفتن

محمد علی فردین محمد علی فردین یکی از بزرگترین بازیگران تاریخ سینمای ایران است.او فعالیت حرفه ای در زمینه کشتی داشته و یک کشتی گیر حرفه ای محسوب میشده است. پرداد 5 / 5 ( 1 امتیاز )

ادامه مطلب