فال 28 آبان ماه 1393

فال روز 28 آبان 93

فال روز 26 تیر 93

فال روز فال روز 28 آبان 93   فروردین خواسته های تان را به دیگران تحمیل نکنید، چون هیچ کمکی به تحقق اهداف تان نمی کند. امروز می توانید از تعاملات تان با دیگران نفع ببرید، البته به شرط این که سعی نکنید کنترل اوضاع را به دست بگیرید و نقش فرمانده داشته باشید. این […]

ادامه مطلب