فال 12 اردیبهشت 1391

فال روز 12 اردیبهشت 1391

فروردین:  هیجانات بسیاری در درون شما موج می‌زند، این احساسات همواره کنار شما  هستند، اما شما به این احساسات و هیجانات توجهی نشان نمی‌دهید و همچنان  بدون آنها به راه خود ادامه می‌دهید. شما می‌توانید به جایگاه خوبی برسید  به شرط این که تنها مسیر تان را از راه‌های بی خطر انتخاب کنید، در این  […]

ادامه مطلب