فال هیجده آبان 1393

فال روز 18 آبان 93

فال روز 26 تیر 93

فال روز فال روز 18 آبان 93     فروردین امروز ذهن تان دچار آشفتگی و نگرانی است. مشکل این جاست که از چیزی می ترسید و نگران آن هستید که اصلا واقعی نیست. انگار به دام اطلاعات نادرست افتاده اید که هیچ پایه و اساسی در واقعیت ندارند. حتی ممکن است دیگران احساسات غلط […]

ادامه مطلب