فال روز 3 مهر ماه 1391

فال روز 3 مهر ماه 1391

فروردين اگر مي خواهيد كاري را از پيش ببريد بهتر است افرادي را كه مي دانيد از شما دفاع مي كنند، قانع كنيد. اگر تصميم بگيريد كار جديدي  انجام دهيد فرصت هايي به دست مي آوريد كه موفق تر مي شويد. ارديبهشت اخیراً‌ جرات و اراده زیادی از خودتان نشان داده اید. گاهی اوقات احساس […]

ادامه مطلب