فال اکا ایران

فال روز 21 خرداد 1393

فال روز 4 خرداد 1393

    فال روز فال روز 21 خرداد 1393     فروردین خستگی ناپذیر به نظر می رسید و تصمیم دارید درباره ی فرصت های بی شماری که اکنون پیش روی تان خودنمایی می کنند رویاپردازی کنید و محدودیت های تان را نادیده بگیرید. شاید به این نتیجه برسید که همه ی فرصت ها را […]

ادامه مطلب

فال روز 12 خرداد 1393

فال روز 4 خرداد 1393

فال روز فال روز 12 خرداد 1393     فروردین امروز می توانید کارهای زیادی را در یک چشم به هم زدن به انجام برسانید. شاید برای این که از زندگی لذت بیشتری ببرید تصمیم بگیرید تعهدات تان را برای مدتی کنار بگذارید، اما فعلاً ارزش اش را ندارد که وظایف تان را رها کنید. […]

ادامه مطلب