فال امروز یازده تیر

فال روز 12 تیر 93

فال روز 4 خرداد 1393

فال روز فال روز 12 تیر 93     فروردین امروز سرشار از انرژی هستید و به نظر می رسد که از پس همه ی کارهای تان برمی آیید. اما ممکن است با مخالفت دیگران مواجه شوید، مثل این که کسی می خواهد کاری کند تا هرگز نقشه های تان عملی نشوند. حواس تان باشد […]

ادامه مطلب

فال روز 11 تیر 93

فال روز 4 خرداد 1393

فال روز فال روز 11 تیر 93     فروردین امروز ممکن است دچار اضطراب و تشویش شوید، به ویژه اگر نتوانید به تمام وعده هایی که داده اید عمل کنید. به خاطر چیزهایی که انجام دادن شان از جمله وظایف خودتان است دیگران را سرزنش نکنید. اکنون این قابلیت را دارید که مشکل تان […]

ادامه مطلب