غذاهایی که بوی عرق را زیاد میکند

غذاهایی که بوی عرق را زیاد میکند

این غذاها بوی عرق را زیاد میکند! متخصصان معتقدند عوامل متعددی می‌توانند در تعریق بیش از حد و افزایش بوی عرق بدن نقش داشته باشند که مصرف برخی موادغذایی از جمله آنهاست.   به گزارش ایسنا، متخصصان تغذیه و سلامت می‌گویند: مصرف بیش از حد غذاهای تند به افزایش سطح گوگرد در بدن منجر می‌شود […]

ادامه مطلب