علت درد اولین رابطه

علل درد در رابطه جنسی شب زفاف

رابطه جنسی شب زفاف   اولین رابطه جنسی در شب زفاف همیشه دردناک نیست اما برای برخی از زنان (و یا حتی مردان) امکان دارد که این ارتباط در شب زفاف نامطلوب و دردناک شود. معمولا اولین رابطه در شب زفاف ، دردی در حد معمول(متوسط) دارد که می تواند در برخی از موارد به […]

ادامه مطلب