علائم بیماری مننژیت

تفاوت مننژیت با سرماخوردگی

مننژیت تفاوت مننژیت با سرماخوردگی یک متخصص بیماری‌های عفونی، مننژیت را یکی از بیماری‌های التهابی پرده‌های مغزی عنوان کرد و افزود: این بیماری دارای یک طیف گسترده است که در یک سر آن بهبودی کامل در صورت درمان سریع بیمار و در طرف دیگر این طیف مرگ فرد بیمار قرار دارد. دکتر حمید عمادی در […]

ادامه مطلب