عفونت مجاري رحمي

اطلاعاتی در مورد سالپنژيت

سالپنژيت اطلاعاتی در مورد سالپنژيت در مورد سالپنژيت جه مي دانيد؟ سالپنژيت، عفونت مجاري رحمي است که مي‌تواند منشأ نازايي باشد. عفونت باکتريايي است و اغلب در جريان رابطۀ جنسي ايجاد مي‌شود. بنابراين سالپنژيت يک عفونت جنسي قابل انتقال است. سالپنژيت جزء عفونت هاي لگني است، همان عفونت مي‌تواند گردنۀ رحم، رحم و گاهي اوقات […]

ادامه مطلب