عفونت ادراری

بعد از رابطه جنسی برای پیشگیری از عفونت ادراری چه کار کنیم؟

برای پیشگیری از عفونت ادراری بعد از رابطه جنسی باید نکاتی بسیار ساده را رعایت کنید. حتی اگر نیازی به ادرار کردن حس نمی کنید باید بعد از رابطه جنسی دستشویی رفته و ادرار کنید به خصوص زنانی که سابقه عفونت ادراری دارند باید این نکته را رعایت کنند. به گفته دکتر الیسا دویک Alyssa […]

ادامه مطلب