عدد شوم 39 در افغانستان

عدد بی ناموسی در افغانستان + عکس

عدد بی ناموسی عدد بی ناموسی در افغانستان + عکس عدد ۳۹ زمانی به مشکل جدی و خبرساز بدل شد که شماره مسلسل پلاک خودروها در افغانستان به جایی رسید که با عدد ۳۹ آغاز می شد و کسی حاضر نبود این خودروها را بخرد.  شایع شده که شماره ۳۹ نحس است و برخی آن […]

ادامه مطلب