طولانی‌ترین پل عابر

طولانی‌ترین پل عابر پیاده اروپا

طولانی‌ترین پل عابر طولانی‌ترین پل عابر پیاده اروپا سولوررزبورگ» طولانی‌ترین پل عابر پیاده در اروپاست. با یک سیستم نورپردازی با LEDهای بسیار زیبا که توسط «ال جوسارکیتکتور» طراحی شده است. طرحی نوین و مدرن که مطابق با محیط اطراف آن است؛ این پل دارای طول 756 متر است.          

ادامه مطلب