ضرب‌المثل عجیب ازکشورهای مختلف

9 ضرب‌المثل بسیار عجیب از کشورهای مختلف!

“سگ بهترین دوست انسان است”، “روی تمام چیزهایی که داری ریسک نکن”، و “برخیز و مخور غم جهان گذران/  بنشین و دمی ‌به شادمانی گذران/ گر یک نفست ز زندگانی گذرد/ مگذار که جز به شادمانی گذرد”. ضرب المثل های، گنجینه هایی پنهان هستند- سینه هایی که عقل دوران های مختلف در آنها پنهان شده […]

ادامه مطلب