صبا فروزنده

پدری که برای درمان فرزندش کلیه فروخت

شیراز – خبرگزاری مهر: “صبا” دیگر نمی وزد، دیگر با شادیهای کودکانه اش خنکای نسیمی نیست که روح پدر و مادرش را جلا ببخشد، او امروز روی تخت خوابیده و خیره به روبه رویش می نگرد، برای صبا خیلی زود است که در کودکی تخت نشین بیماری شود، خیلی زود است… به گزارش خبرنگار مهر، […]

ادامه مطلب