شکایت دختران نينجای ايرانی از رويترز

دختران نينجای ايرانی از رويترز شکايت کردند

گروهی از بانوان هنرجوی رشته رزمی نین جوتسو ایران از خبرگزاری انگلیسی رویترز به خاطر «آدم کش» خواندن آنها شکایت کردند. پرس تي وي:گروهی از بانوان هنرجوی رشته رزمی نین جوتسو ایران از خبرگزاری انگلیسی رویترز به خاطر «آدم کش» خواندن آنها شکایت کردند. رویترز در گزارش ماه گذشته خود ایران را به آموزش بیش […]

ادامه مطلب