شهر تهران

آمار زنان تن فروش در شهر تهران

زنان تن فروش رئیس مرکز تحقیقات ایدز بیشترین سن رایج بین زنان تن فروشرا 38 سالگی دانست و گفت: 58 درصد این افراد مطلقه و 56 درصد حداقل یک بار ازدواج موقت را داشته اند. همچنین 80 درصد از این افراد به محل کار و زندگی مشتری خود مراجعه و بقیه آنان از خانه‌های تیمی […]

ادامه مطلب

برای عید ماهی قرمز نخرید

رئیس اداره محیط زیست شهر تهران گفت: محیط زیست با وجود شرایط نامطلوب برای پرورش، استفاده از ماهی های قرمز را تأیید نمی کند. شینا انصاری درباره ماهی های قرمزی که در بازار وجود دارند گفت: با توجه به این که این نوع ماهی ها در شرایط مناسبی پرورش نمی یابند و از وضعیت مطلوبی […]

ادامه مطلب