شهادت علي‌اصغر اتفاقات روز هفتم محرم درباره هفتم محرم

هفتم محرم شهادت حضرت علي‌اصغر

هفتم محرم هفتم محرم شهادت حضرت علي‌اصغر روز هفتم محرمدر این روز عبدالله بن زیاد نامه‏اى به نزد عمربن سعد فرستاد و به او دستور داد تا با سپاهیان خود بین امام حسین و اصحابش و آب فرات فاصله ایجاد كرده و اجازه نوشیدن حتى قطره‏اى آب را به امام ندهد، همانگونه كه از دادن […]

ادامه مطلب