شعر

شعر های زیبای فرخي سيستاني

فرخي سيستاني شعر های زیبای فرخي سيستاني چو راي عاشقان گردان چو طبع بيدلان شيدا برآمد پيلگون ابري ز روي نيلگون دريا چو گردان گردباد تندگردي تيره اندروا چو گردان گشته سيلابي ميان آب آسوده چو پيلان پراکنده ميان آبگون صحرا بباريد و ز هم بگسست و گردان گشت بر گردون تو گفتي موي سنجابست […]

ادامه مطلب

اشعار مهدی اخوان ثالث درباره برف

مهدی اخوان ثالث اشعار مهدی اخوان ثالث درباره برف شعر برف خوب یادم نیست تا كجاها رفته بودم؛ خوب یادم نیست این، كه فریادی شنیدم، یا هوس كردم، كه كنم رو باز پس، روباز پس كردم. پیش چشمم خفته اینك راه پیموده. پهندشت برف پوشی راه من بوده. گام های من بر آن نقش من […]

ادامه مطلب

شعر جالب روی کارت عروسی + طنز

آخر این هفته، جشن ازدواج ما به پاست / با حضور گرم خود، در آن صفا جاری کنید ازدواج و عقد یک امر مهم و جدی است / لطفاً از آوردن اطفال، خودداری کنید بر شکم صابون زده، آماده سازیدش قشنگ / معده را از هر غذا و میوه ای عاری کنید تا مفصل توی […]

ادامه مطلب

شعر و متن عاشقانه(1)

حالا که دیگر دستم به آغوشت نمیرسدو بوسیدنت موکول شدهبه تمامی روزهای نیامده.. حالا که هر چه دریا و اقیانوس رااز نقشه جهان پاک کردیمبادا غر…

ادامه مطلب