شرايط عمومي اهداي خون

شرایط اهدای خون را بدانید

اهدای خون شرایط اهدای خون را بدانید شرایط اهدای خون براي آنكه شما بتوانيد خون خود را اهدا كنيد بايد واجد شرايطي باشيد كه بواسطه آن ؛اهداي خون؛نه براي سلامتي بدن شما عوارضي داشته باشد ونه براي فردي كه قرار است خون شما به وي تزريق گردد. شرايط عمومي اهداي خون به قرار زير هستند: 1 […]

ادامه مطلب