شجاع ترین زن

ایجاد مشکلاتی برای همسر جسورترین و شجاع ترین زن جهان + عکس

شجاع ترین زن جهان خانم “سمر بدوی” فعال عربستانی به سبب مبارزه برای احقاق حقوق زنان در عربستان و تلاش برای لغو قیمومت مرد بر زن در این کشور و همچنین احقاق حق رانندگی زنان و همچنین حق مشارکت زنان در انتخابات، در سال 2012 برنده جایزه شجاع ترین و جسورترین زن جهان شد. رژیم […]

ادامه مطلب