شانزده مهر 1393

فال روز 16 مهر 93

فال روز 26 تیر 93

فال روز فال روز 16 مهر 93     فروردین امروز ممکن است خیلی از پل های پشت سرتان را خراب کنید، اما کنترل احساسات تان هم کار چندان ساده ای نیست. انگار کسی کنترل زندگی شما را در دست گرفته و مانع پیشرفت تان شده است. شاید واکنش اولیه ی شما این باشد که […]

ادامه مطلب