شام خوردن با گلزار

شام خوردن با گلزار جایزه مسابقه

شام خوردن با گلزار   با استند محمدرضا گلزار عکس خلاقانه بگیرید تا برای صرف شام مهمان او باشید! بله این است روش جدید گلزار برای مطرح ماندن!؟ صرف شام در کنار آقای سوپر استار، جایزه ی یک مسابقه آقای سوپر استار به سبك خودش شیك و متفاوت در یك رستوران مجلل میزبان برندگان مسابقه […]

ادامه مطلب