سیگاری های محسن یگانه

آقای محسن یگانه سیگار نکش

محسن یگانه سیگار نکش   آقای خواننده می‌گوید کم آورده و خواهش می‌کند کسی نمک روی زخمش نپاشد. یکی از نوشته‌های او روی صفحه شخصی، هوادارانش را نگران کرده تا به او هشدار دهند که از دخانیات دوری کند. محسن یگانه پس از یک دوره پرکاری در عرصه کنسرت‌گذاری و انتشار تک‌آهنگ، به اردوی آمادگی […]

ادامه مطلب