سیزده بدر

خبر بازداشت هدیه تهرانی در روز سیزده به در

همزمان با سیزدهم فروردین که روز طبیعت است و ایرانیان در این روز به دل طبیعت می زنند تعدادی از مخالفان با حیوان آزاری که پیشتر از طریق یک سری کمپین مجازی با یکدیگر آشنا شده بودند یک دورهمی را در میدان بهارستان تجربه کردند. حاضران این دورهمی که در سکوت کامل برگزار شد پلاکاردهایی […]

ادامه مطلب