سنگ کلیه درمان

روشهای درمان سنگ کلیه

درمان سنگ کلیه

درمان سنگ کلیه  روش های درمان سنگ کلیه سنگ کلیه – سنگ کلیه ذرات کوچک و سخت که در یک یا هر دو کلیه تشکیل شده و گاهی به داخل حالب ها (لوله های عضلانی باریکی که ادرار را از کلیه ها به مثانه منتقل می کنند) انتقال یابند. سنگ کلیه از نظر اندازه از […]

ادامه مطلب