سلامت خانواده و جمعیت وزارت بهداشت

روزشمار هفته سلامت بانوان

هفته سلامت بانوان روزشمار هفته سلامت بانوان مدیر کل دفتر سلامت خانواده و جمعیت وزارت بهداشت، اسامی، موضوعات و محورهای هفته سلامت بانوان (سبا) را اعلام کرد. دکتر علی سنگی در نشست خبری گفت: با توجه به اهمیت سلامت بانوان و تاثیر بسزای آن در سلامت افراد، خانواده و جامعه، برنامه های هفته سلامت بانوان […]

ادامه مطلب