سخنرانی

سخنرانی استیو جابز

مفتخرم امروز در یکی از بهتریم دانشگاه های دنیا در این جشن فارغ التحصیلی با شما هستم. اگر بخواهم حقیقت را بگویم ، من هرگز از دانشگاه فارغ الت…

ادامه مطلب