ستاره ای مجرد

انتخاب همسر برای ستاره ای مجرد در یکی نشریات سبک زندگی + عکس

ستاره ای مجرد همه چیز از جلد شوکه کننده یکی از نشریات سبک زندگی آغاز شد. تب والیبال داغ بود و معروف ستاره اول ورزش ایران. ستاره ای مجرد که خب، حتما زن گرفتنش این قدر جذاب است که فروش یک مجله را تکانی بدهد. سعید آن قدر محبوب است که حتی وقتی در حضور […]

ادامه مطلب