ساله

75 ساله ها از همه شادترند!

این یافته های تازه با باور قدیمی که سن بالا مترادف با انزوا و شاد نبودن تعریف شده ، کاملا در تضاد است. بر اساس نظر سنجی که در انگلستان صورت گر…

ادامه مطلب

هانیه ۸ ساله جراحی شد

دکتر کامران آقاخانی در گفتگو با مهر افزود: یکی از دستهای هانیه عمل شد و دست دیگرش فقط گچ گرفته شده است.وی با اعلام اینکه بزودی کار درمان این

ادامه مطلب