زیپ کی و چگونه اختراع شد

زیپ کی و چگونه اختراع شد؟

برای نقل داستان زیپ ناچاریم به سال های ۱۸۹۰ ـ عهد کفش های ساق بلند بنددار ـ بازگردیم. این کفش ها به انگشتان چابک، قلاب و سگک و صبر فراوان برای باز و بسته کردن نیاز داشت. در همین دوره مردم به نام «واتیکام جادسن» می زیست. از قضا جادسن مرد شکیبایی نبود و پوشیدن […]

ادامه مطلب