زوج های مشهوری که با رحم اجاره ای باردار شدند

زوج های مشهوری که با رحم اجاره ای باردار شدند + تصاویر

رحم اجاره ای زوج های مشهوری که با رحم اجاره ای باردار شدند در دنیای امروز، زوج های نابارور گزینه های زیادی برای بچه دار شدن پیش رو دارند و یکی از آنها رحم اجاره ای (surrogacy) است. در کل دو نوع surrogacy وجود دارد: لقاحی و سنتی.     در نوع لقاحی، بارداری از انتقال […]

ادامه مطلب