زنی که شش نسل خود را دید

زنی که توانست شش نسل بعد از خودش را ببیند ! +عکس

مادر 111 ساله ای در آمریکا توانست ششمین نسل بعد از خودش را ببیند.او رکوردار طول عمر و دیدن ندیده اش!! می باشد. Mollie Wood مادر 111 ساله ای است که تاکنون دوبار جایزه یکی پیرترین مادرهای دنیا را به وی اعطا کرده اند. اما امسال جشن روز مادر وی رنگ و بوی دیگری داشت، […]

ادامه مطلب