زمان مذاکرات جدی با ایران

زمان مذاکرات جدی با ایران فرارسیده است

بوستون گلوب در سرمقاله خود، شرایط جدید را فرصت مناسبی برای حل بن بست هسته ای ایران دانست.   به نقل از بوستون گلوب، با تغییر رئیس جمهوری ایران، دولت اوباما باید اقدامات جدی صورت دهد تا شرایط برای رسیدن به توافق با تهران فراهم شود. روزنامه آمریکایی با اشاره به این که حسن روحانی […]

ادامه مطلب