زامبی ترسناک

مردی که ادعا میکند پادشاه زامبی ها است

 پادشاه زامبی ها این شخص که در تصویر میبینید خودش را با استفاده از گریم شبیه به یک زامبی درست کرده است. آن هم نه یک زامبی عادی بلکه ادعا میکند او پادشاه زامبی ها است. او برای شرکت در راهپیمایی و رژه زامبی ها به این شکل گریم کرده است. در این راهپیمایی مردم […]

ادامه مطلب