ریمل(

مدهای خطرناک برای سلامتی رعایت کنید

مدهای خطرناک برخی افراد تلاش می کنند طبق مدهای خطرناک لباسبپوشند یا آرایش کنند. اما برخی از این انتخاب ها به سلامت فرد آسیب جبران ناپذیری می رساند. از جمله این موارد عبارت است از : لوازم آرایش خطرناک برای سلامتی ریمل، مستعد به باکتری است و پس از باز شدن آن هر 2 تا […]

ادامه مطلب

چگونه ریمل خشک شده را به حالت اول بازگردانیم ؟

گاهی لوازم آرایش ما به دلیل استفاده نشدن کیفیت اولیه ی خود را از دست خواهند داد برای مثال یک ریمل مخصوصا اگر جنس مرغوبی هم نداشته باشد پس از مدتی خشک و غیر قابل استفاده خواهد شد که گاهی لوازم آرایش ما به دلیل استفاده نشدن و یا دیر به دیر استفاده شدن کیفیت […]

ادامه مطلب