ریاست جمهوری ونزوئلا

عکس کار عجیب چاوز دربین طرفداران

تنها سه روز مانده به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ونزوئلا، چاوز و رقیبش در آخرین گردهم آیی انتخاباتی به تشریح برنامه های خود در صورت پیروزی در انتخابات پرداختند. چاوز پس از اتمام سخنانش در جمع طرفداران به نشانه علاقه میکرفون خود را به سمت آنان پرتاب کرد.

ادامه مطلب