روشهای افزایش قدرت عضلات

مواد غذایی نیرو زا

مواد غذایی نیرو زا ۵ ماده غذایی برای افزایش قدرت عضلاتماهی ها شامل تمام اسید آمینه مورد نیاز برای ساخت ماهیچه ها هستند و مواد مورد نیاز برای بازسازی بافت ها را در خود دارد. تحقیقات نشان می دهد ارتباط قوی بین حجم عضلات و سلامتی بدن وجود دارد. وقتی پا به سن می گذاریم […]

ادامه مطلب